ข่าวสาร & กิจกรรม

ข่าวสาร

เปิดใหม่ศูนย์บำรุงรักษารถยนต์“แอค” สาขารังสิต-นครนายก คลอง 4
7/10/2559 13:53:27

รายละเอียดเพิ่มเติม


กิจกรรม

"แอค" ร่วมงานวันความปลอดภัย บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด(ไว ไว)
24/2/2559 16:43:04

"แอค" ร่วมงานวันความปลอดภัย บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด(ไว ไว)

รายละเอียดเพิ่มเติม


CSR

"Corporate Social Responsibility (CSR) A.C.T. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง A.C.T ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรม
และการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับไกลและใกล้ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

รายละเอียดเพิ่มเติม

Sign Up
ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและข้อเสนอพิเศษ
ลงทะเบียน

ปิด